Scroll to Top

Tag Archives: cuộc sống hôn nhân

Dù có độ chênh lệch về tuổi tác rất lớn nhưng nhạc sĩ Đức Huy và cô vợ trẻ kém ông 44 tuổi vẫn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, bởi có nhiều điểm chung từ cách sống đến cách ứng xử hàng ngày.

Xem Thêm