Scroll to Top

Inès de la Fressange chính là một trong những hình tượng điển hình của sự thanh lịch, nữ tính của người phụ nữ Pháp.

Inès de La Fressange