Scroll to Top

trang phục, và phụ kiện mà cô lựa chọn để tạo phong cách cho mình là những món đồ rất đơn giản, nhưng lại mang tính kinh điển.

Inès de La Fressange